D-toren is een kunstwerk gemaakt in opdracht van gemeente Doetinchem dat de emoties van inwoners meet en in kaart brengt. D-toren peilt dagelijks de mate van GELUK, LIEFDE, ANGST en HAAT aan de hand van verschillende onderwerpen.


D-toren bestaat uit:
1.een 12 meter hoge toren in het centrum van Doetinchem
(Grutstraat/Europaweg)
2. een website
3. een vragenlijst


D-toren is een projekt van beeldend kunstenaar Q.S. Serafijn en architekt Lars Spuybroek/NOX-Architekten.


HOE MEET D-TOREN DE EMOTIES VAN INWONERS?
D-toren is een kunstwerk dat zijn informatie statistisch verzamelt. D-toren meet emoties door middel van een vragenlijst. De vragenlijst bevat in totaal 360 vragen. Om de twee dagen worden via de site vier vragen toegestuurd die door een groep inwoners van Doetinchem worden beantwoord.
Bijvoorbeeld: 'Bent u gelukkig met uw partner?' Antwoord: heel erg - ja - een beetje - nee - absoluut niet - niet van toepassing. Elk antwoord levert een score op.

EN DAN?
De antwoorden worden door D-toren verzameld, de score opgeteld en vertaald in handgetekende grafieken. Deze handgetekende grafieken kunt u - en iedereen - op de website bekijken. Omdat de postcodes van de deelnemers bij D-toren bekend zijn, zijn de emoties op de plattegrond van Doetinchem te lokaliseren. Zo kunt u aan de grafieken aflezen in welke straat in Doetinchem men het gelukkigst is, waar en wanneer men het bangst is en waar in de seizoenen de liefde opbloeit.

WIE BEANTWOORDEN DE VRAGEN?
Een selecte groep inwoners die zich vrijwillig heeft ingeschreven beantwoordt de vragen. Bij inschrijving ontvangen de deelnemers een wachtwoord waarmee alleen zij toegang hebben tot de vragenlijsten. Zo voorkomt D-toren dat niet-Doetinchemmers invloed uitoefenen op de emotionele conditie van de stad. De deelnemende inwoners zijn verspreid over alle postcodegebieden van Doetinchem.

WAT DOET DE TOREN IN HET CENTRUM?
Elke emotie is door D-toren gekoppeld aan kleur: zo is LIEFDE gekoppeld aan rood, GELUK aan blauw, ANGST aan geel en HAAT aan groen. Elke dag berekent D-toren op basis van de ingezonden antwoorden welke emotie het meest intens werd gevoeld. En elke avond wordt de toren van binnenuit aangelicht in één van de bovengenoemde kleuren. Was er op dag 1 veel GELUK in de stad dan kleurt de toren 's avonds blauw. Overheerste op dag 2 de LIEFDE, dan zal de toren in de avond rood opgloeien...

HOE LANG DUURT HET ONDERZOEK?
Elk onderzoek duurt zes maanden. Doordat D-toren elke twee dagen vier vragen prijsgeeft, zijn na een half jaar alle vragen verzonden en beantwoord.
Daarna start een nieuw onderzoek met een nieuwe groep deelnemers. Ook dit onderzoek duurt zes maanden. De uitkomsten worden per dag, per maand en per jaar gearchiveerd en zijn op de site oproepbaar.

 

Wilt u ook een half jaar deelnemen aan www.dtoren.nl?
Schrijf dan hier in!