In 2017 is de website van D-toren geheel vernieuwd. Door technische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe apparaten zoals smartphones en tablets was de website niet meer goed bruikbaar, dit is aangepakt door de website geheel nieuw op te bouwen met moderne technieken. Ook zijn sommige onderdelen verwijderd omdat er geen gebruik meer van werd gemaakt.

Op de pagina Deelnemen kunt u meer lezen over wat het precies inhoud om deel te nemen aan D-Toren. 

Nadat u zich heeft ingeschreven wordt door de beheerder toegang gegeven tot de enquete.

In de enquete krijgt u elke dag een aantal vragen. Als u een dag geen vragen invult kunt u deze later inhalen. Als u alle vragen heeft beantwoord, moet u wachten tot de volgende dag voor de volgende vragen.