Alleen Doetinchemmers kunnen de vragen over LIEFDE, GELUK, ANGST en HAAT op www.D-toren.nl
beantwoorden. Wanneer u zich als actieve deelnemer inschrijft, ontvangt u een persoonlijk wachtwoord waarmee u een half jaar lang aan het project kunt deelnemen. Alleen persoonlijke wachtwoorden geven toegang tot de vragenlijst. Ieder half jaar verleent D-toren aan ongeveer tachtig Doetinchemmers toegang tot de enquete. Verder is de site algemeen toegankelijk en kan iedereen reageren op de deelnemersgroep.Om de twee dagen krijgt u vier vragen toegestuurd die u moet beantwoorden. Wanneer u geen tijd heeft om de vragen te beantwoorden, worden de vragen voor u opgespaard. U kunt dus antwoorden wanneer het u uitkomt.


Ja, u blijft als deelnemer volledig anoniem! U schrijft in onder een fictieve gebruikersnaam. Slechts deze gebruikersnaam en de postcode van uw straat (zonder huisnummer) zijn op de site zichtbaar. De gemeente verplicht zich om NIETS van alle overige informatie prijs te geven, te publiceren of anderzijds openbaar te maken.


Uw antwoorden worden verwerkt in een database en samengevoegd met alle antwoorden van de andere (anonieme) deelnemende Doetinchemmers. Op basis van alle binnengekomen antwoorden berekent de computer per dag de uitkomst. Deze uitkomst is terug te lezen op de site www.D-toren.nl en bepaalt de kleur waarin de toren nabij de Grutpoort in de avond oplicht. Wanneer op basis van alle binnengekomen antwoorden GELUK overheerst, kleurt de toren blauw. Wanneer LIEFDE overheerst kleurt de toren 's avonds rood.

Wilt u ook een half jaar deelnemen aan www.D-toren.nl?
Schrijf dan nu in!