klik op logo om terug te keren naar de beginpagina.

D-toren representeert het emotionele gedrag (LIEFDE, ANGST, GELUK, HAAT) van de inwoners van Doetinchem.      login geeft toegang tot de vragenlijst.

Alleen deelnemers hebben middels een persoonlijk wachtwoord toegang tot de vragenlijst. Deelnemers zijn inwoners van Doetinchem die vrijwillig meewerken aan het project. Gedurende een jaar beantwoorden zij 360 vragen (4 vragen elke 2 dagen) die hen door D-toren worden toegestuurd.


   de vragenlijst telt 360 vragen over LIEFDE, ANGST, GELUK en HAAT.

Omdat de vragenlijst is opgebouwd volgens een zgn. 'boom-structuur' vertakt de vragenlijst in 4 keer 90 gedetailleerde vragen. Alleen inwoners van Doetinchem die zich als deelnemer inschreven hebben toegang tot de vragenlijst.  grafische weergave van de antwoorden op de vragenlijst.

De 'toppen en dalen' van het landschap geven direct de intensiteit weer van de emotie in het antwoord op de vraag. Het eerste landschap vormt hierop een uitzondering. Het eerste landschap geeft, als een accumulatie van alle antwoorden tot dan naar D-toren gestuurd, de gemiddelde intensiteit van de desbetreffende emotie weer.

Deelnemers ontvangen om de twee dagen steeds vier vragen. D-toren vertaald hun antwoorden direct in een 'emotionele' grafiek. Alle scores zijn via de postcode van de deelnemer gekoppeld aan de plattegrond van de stad. Zo is het mogelijk te zien waar in de staat de liefde opbloeit, de angst het grootst is et cetera en om welke reden. Onder aan het landschap treft u 'wortels' aan. Deze wortels navigeren u door alle volgende gerelateerde vragen. Geen wortels betekent dat de desnetreffende vragen nog niet aan de deelnemers verzonden zijn.


  bezoekers kunnen brieven naar D-toren sturen.
Brieven worden geplaatst in 'alle berichten' (all messages) (  ).


  alle berichten toont:
1.opmerkingen en commentaren zoals deelnemers die bij de vragen noteerden (  )
2. alle reacties op deze opmerkingen en commentaren(  )
3. alle brieven die naar D-toren zijn verstuurd (  )


  gloeiende kwesties toont de meest populaire kwesties.

Klik op een vlag om een onderwerp te openen.


  een webcam toont de fysieke toren in de meest recente kleur.

Wanneer u op de link onderaan de pagina klikt heeft u toegang tot het webcam-archief.via de kalender kunt u in de tijd navigeren. Hier treft u alle resultaten aan gesorteerd op dag, maand en jaar.


wanneer emoties een dieptepunt naderen (LIEFDE, GELUK) of te hoog oplopen (ANGST, HAAT) bemoedigt D-toren de desbetreffende wijken door het kosteloos sturen van een bloemetje, bijvoorbeeld: Kop op 7000 AA! Het geluk helpt de dapperen!  link naar www.doetinchem.nl    link naar D-tower webcam